Samsun Üniversitesi’nin 1. Yılı


Samsun Üniversitesi’nin 1. Yılı

Üniversite kurma fikri, üniversitenin kurulacağı bölge halkı tarafından, şehrin gelişmesine ve kalkınmasına fayda sağlayacak yeni bir kapı veya kaynak olarak görülmektedir. Çünkü  üniversiteler sadece bilimsel bilginin üretildiği merkezler değil, aynı zamanda bulundukları bölgenin gelişip kalkınmasında da önemli rol oynarlar. Ancak bunun için her alanda olduğu gibi yükseköğrenimde de sınırlı kaynakların planlı, verimli ve sürdürülebilir kullanılması şarttır.

Birinci yaşını kutladığımız Samsun Üniversitesi, bünyesinde tüm  bilim alanlarından fakültelerin olduğu bir üniversite olarak değil, sayın YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamızın “Yeni YÖK” konsepti bağlamında sıkça dile getirerek yaygınlaştırmaya çalıştığı belirli alanlarda ihtisaslaşmış bir araştırma üniversitesi modeli çerçevesinde kendini yapılandırmaktadır. Üniversite yönetimi olarak üniversitemizi bu misyon çevresinde yapılandırmanın tüm paydaşlar ve kamu kaynağının etkin kullanımı bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.

Dahası Türkiye yükseköğretiminin yeniden yapılandırılmasının tartışıldığı günümüzde, devletimizin en üst yöneticilerinin önemli fikir, görüş ve tavsiyelerin de gündemde olduğu gözlenmektedir. Nitekim 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 10 üniversitenin araştırma üniversitesi olarak belirlediğini duyurmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı nezdinde üniversite rektörlerine önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Üniversitelerimizin uluslararası, bilhassa Müslüman ülkelerle olan iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak programlar yapılandırılması, yine bu açılış konuşmasındaki tavsiyeler arasındadır. Aynı açılış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın "Geçtiğimiz yıl yüksek öğretim sisteminde kaliteyi yükseltmenin yollarından birinin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade etmiştim.” şeklinde beyanları dikkate alındığında, yeni kurulan Samsun Üniversitesi’nin baştan bir misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma hedefiyle şekillendirilmesi, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da uygunluk arz etmektedir.

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek 185 maddesi ile kurulan üniversitemiz bugün itibarıyla bir yaşını doldurmuş bulunmaktadır. Bir yıllık sürede bir taraftan tüm birimlerinin kuruluşlarını yaparak kurumsal bir kimlik kazanmaya çalışan üniversitemiz diğer taraftan da kanunla kurulan fakültelerine yeni programlar açarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına kendini hazırlamaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı ilen bağlantısı değiştirilerek Samsun Üniversitesine bağlanan sekiz aktif bölüme ilave olarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 8, Mühendislik Fakültesinde 2, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 1 ve Kavak Meslek Yüksekokulunda 3 olmak üzere toplam 14 yeni bölüme de öğrenci alarak toplam aktif bölüm sayısını 22’ye çıkaracaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı şehrin adını taşıyan üniversitemiz araştırma, girişimcilik, inovatif düşünce ve yaratıcılıkla ülke sorunlarına çözüm üretmeyi ön planda tutan, dinamik eğitim-öğretim modeliyle ulusal ve küresel ölçekte katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedeflemektedir.   

Bütün paydaşlarımızla bu hedefin izini süreceğimiz nice yıllara temennisiyle en kalbi saygı ve muhabbetlerimi sunarım...

Prof. Dr. Mahmut AYDIN / Rektör