Ustalık Belgesi Olmayanlar İnşaatlarda Çalışamayacak


Ustalık Belgesi Olmayanlar İnşaatlarda Çalışamayacak

Ordu İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, mesleki yeterlilik(ustalık) belgesi olmayanların inşaatlarda çalışamayacağını söyledi.

 “Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmayanlar, Yapı Sektöründe Çalıştırılamayacak”

 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun Ek-1’inci maddesine dayanılarak çıkarılan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ”in, 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Hüseyin Öztürk, “Resmi Gazete’de yayımlanan bu tebliğe göre, 40 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Belirtilen tebliğde yer alan ‘mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler, tebliğin yayım tarihinden itibaren oniki ay sonra çalıştırılamazlar’ hükmüne göre geçici ustalık belgesine sahip olanlar dahil olmak üzere 25.05.2016 tarihinden sonra çalıştırılmalarının yasaklanacağı belirtilmiştir” dedi.

 “Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin Üç Bakanlık Arasında Protokol İmzalandı”

Yapı sektöründe çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alabilmelerine yardımcı olunabilmesi ve yapı sektöründe yeterlilik belgeli inşaat ustası darboğazının yaşanmaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında protokol imzalandığını ifade eden Hüseyin Öztürk, “Üç Bakanlık arasında imzalanan protokol çerçevesinde, daha önce geçici ustalık belgesi olan veya hiç belgesi olmayan inşaat ustalarına yönelik olarak açılacak kurslara kayıt işlemleri şahsen veya web sitesi aracılığıyla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılacaktır. Eğitim kursları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecektir. Kurslara katılanların eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri, sınav ücretleri ve eğitici giderleri ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce karşılanacaktır” diye konuştu.

 Hüseyin Öztürk, mesleki yeterlilik(ustalık) belgesi olmayan ve 25.05.2016 tarihinden itibaren inşaatlarda çalışamayacak olan inşaat ustalarının, eğitim kayıt işlemleri için bir an önce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurmalarını istedi.