Şahsiyet Yönetiminde Aile Ve Öğretmenlerin Aktif Rolü


Şahsiyet Yönetiminde Aile Ve Öğretmenlerin Aktif Rolü

Şahsiyet yönetiminin iki temel unsuru aile ve öğretmenlerdir. Öğretmenler özgür atmosferi olduğu sürece imkânsızlıklara takılıp kalmadan yol yoksa yol açabilen tünelleri dişlileri ile delip geçen o ağır iş makineleri gibi çalışan en değerli insan kaynaklarımız olarak devletin ve milletin bekasına imza atan önemli şahsiyetler olarak yetiştirilmelidir.

Öğretmen, eğitim süreçlerinin en önemli unsurlarından biridir. Çünkü insanı yine bir insandan başkasının bütün duygularını hesaba katarak yönetmesi mümkün değildir. Eğitim, yönetim ve liderlik süreçlerini de kapsayan, çok yönlü ele alınıp disiplinler arası değerlendirilmesi, ekip ruhuyla ele alınılması gereken bir olgudur.

Eğitimin atmosfer basıncını ayarlayan aile ve okul, toplumsal ihtiyaçlara göre son derece duyarlı işbirliği içinde olması gereken iki önemli unsurdur. Ancak ekip motivasyonu maalesef ki bizim gibi toplumlarda önemsenmez; tek başına herkes kahraman ve lider olduğu için eğitimden hasıl olması gereken kazanımların %85’i gibi büyük çoğunluğu gerçekleşememektedir.

Bir mekanı paylaşabiliriz ama aramızda bir sinerji yok ve ortak hedef için iletişim kanalları tıkalı ise işbirliği açığa çıkmamaktadır. Güç birliğiyle zamanı verimli kullanarak çözüme kavuşturulabilecek eğitim meseleleri de çözülüyormuş gibi yapılarak zamanla altından kalkılması güç sorunlara dönüşmektedir.

Son zamanlarda diğer milletlere göre mutlu ve güçlü olduğumuz, ekip ruhunun açığa çıktığı aile ortamlarına teknolojinin yan tesirleri egemen olmakta, birbirine duyarsız, bağları zayıflamış minnetsiz iletişime kurban edilerek bu güçlü yönümüz de zayıflamaktadır. Ayrıca yalnızlaşma ,sosyalleşeyim derken sanallaşma sağlıklı aile olma becerimizi de tehdit eder olmuş durumda..

Anne baba tutumlarının etkin olduğu temel eğitimde yukarda saydığımız nedenlerin yanında çalışanı bol ama anne baba yoksunluğu çeken öğrencilere ailenin vermesi gereken ilgi ve sevgi gıdasını, terbiye şerbetini okulda öğretmen şefkati ve ilgisiyle telafi edemez.

Davranış bozukluklarının, uyum sorunlarının temeline baktığımızda çoğunlukla aile ilgi ve sevgi yoksunluğu, kötü çevre koşulları görülmektedir. Bu durumda tek başına öğretmenin başarılı olamayacağı bir süreç olan eğitimde ekip motivasyonu biz yetişkin önyargı ve duyarsızlığına kurban edilmeyecek kadar önemli ve eğitimin tüm aktörlerince dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Merak dünyamızı yönetme uzmanı öğretmenimiz bu desteği alarak öğrencinin hayal dünyasında 20bin fersah yol alabilecek akıl ve şahsiyet gemisinin kaptanı olabilir. Öğrencinin temel gereksinmeleri karşılanmadan zihinsel platformu işlenmeye müsait olmuyor. Kaptan da hariçten gazel çalma pozisyonunda billur bilgi kaynaklarıyla öğrencinin sorunsal alanına çekilip kayalaşmış zihnine giremiyor. Oysa işlenmeye müsait toprak olsa o bilgi tohumları zamanı gelince çeşit çeşit meyveler için filizlenecektir.

Gelin bu merak sihirbazı öğretmene işlevsel destek olalım; ailede şahsiyetin şekillendiği dönem olan 0-6 yaş grubunda çocuğu okula ve öğretmene zihinsel anlamda işlenmeye ekilmeye müsait toprak olarak sunalım. Sunalım ki bilgi suyuyla şahsiyetini sulasın büyütsün öğretmenim.

Yoksa bilgiye kapalı ,psikolojik hazırlıklı olmayan kayalaşmış zihinle , evde hiçbir kuralı olmayan ortamdan kuralları olan okul ve öğretmene geçiş sancılı olacaktır.Uyum sorunu yaşayan öğrenci mutsuz olacak ve zaman kaybederek diğerlerinden geri kalacaktır.

Bunun yanında pedagojik cinayetler de varsa çocukta inşa edilecek olan ne varsa günü birlik tüketilecek birikimli ilerleme gerçekleşmeyecektir. Süreç takibi mekanizması çocukta oluşmamış tutarlı veli tutumları da yoksa çocuk kendi hayal dünyasına göre zaman tüketme yolları arayışına giriyor ve oyunların esiri oluyor. Çünkü öğretmen, okul onun için heyecan uyandıran dikkat çeken konumdan çıkmış sıradan sıkıcı konuma düşmüştür.

Değer verdiği anne baba birbiriyle çelişmekte, kendi kurallarıyla kendileri çelişmekte, öğretmene ters düşmekte. İşte tam da burada pedagojik katliam açığa çıkmakta ki çelişkiler yumağına dayanıklı olmayan çocuk psikolojisi bir tür kaçma savunma mekanizmasıyla digital oyunlara sığınmasına, zamanla bağımlı olmasına yol açmaktadır. İlgi merak okula ve kazanımlarına olmaktansa daha eğlenceli zararsız olduğunu zannettiği sanal dünyaya yöneliyor. Akademik gelişme evrelerini ıskalıyor, yıllar birbirini kovalayarak alınan içi kof diplomalar kazanıyor ama  şahsiyet kazanamıyor.

Şahsiyet mimarı öğretmenlerimiz sayesinde bir toplum güvenli bir geleceğe taşınabilir. Toplumun en tehlikeli israfı olan  insan kaynakları israfının önüne geçebilecek bu gözlemcilerin değerlendirmelerine güvenmek zorundayız. Bu açıdan ölçme değerlendirme ve izleme değerlendirme kurulları oluşturmak teftiş kurullarının vizyonunu daha verimli hale sokacaktır. Bir anlamda usta çırak ilişkisiyle deneyim pazarına dönüşecek bu kurullar eğitimcinin de eğitimini sağlama işlevini gerçekleştirecektir.

Maddi kazanımlar ile idealizm birbirini desteklemeli. Bu açıdan öğretmenler günü şiirlerle hamasi duygularla geçiştirilen değil farkındalık oluşturacak değişimlerin, kazanımların beyin fırtınasına dönüştüğü günler ve haftalar olmalıdır. Bu vesile ile benim yetişmemde katkısı olan ailem ve değerli öğretmenlerime sonsuz şükranlarımı sunar; hayatta olanların ellerinden öperken darı bekaya göç edenleri de rahmet ve minnetle anıyorum.

Asım Kurumahmut