OMÜ’den Buluş ve Patent için Akademisyenleri Teşvik Edici Karar


OMÜ’den Buluş ve Patent için Akademisyenleri Teşvik Edici Karar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fikrî Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulunda; 16 Temmuz’da gerçekleşen toplantıda, öğretim elemanlarının buluşlarının ticarileşmesi sonucu elde edilecek gelirin yüzde 70’inin buluş sahibinin olacağı kararı alındı.

10 Ocak 2017 itibari ile yürürlüğe giren 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu”nun yükseköğretim kurumlarında çalışan ve öğrenim görenlerin yükümlülüklerini düzenleyen 121 (2) ve 113 (5) maddeleri sırasıyla şu şekilde:

“Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle yükümlüdür.”

“Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilen gelirin üçte birinden az olamaz.”

Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulunda alınan karar ise şu hususları kapsıyor:

“Öğretim elemanının yaptığı bir buluşa ve/veya geliştirmeye ilişkin OMÜ’nün karar alması durumunda; Üniversite, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla fikrî ve sınai hakların korunması konusunda belgelendirme, projelendirme ve ticarileştirme gibi süreçler için gerekli çalışmaları yapar. Buluşla ve/veya geliştirmeyle ilgili faaliyetler sonucu bir gelir elde edilmesi durumunda, vergiler dâhil tüm giderler düşüldükten sonra geriye kalan tutarın yüzde 70’i buluş sahibinin; yüzde 15’i OMÜ’nün ve yüzde 15’i ticarileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesinden dolayı OMÜ-TTO’nun hesabına aktarılır.”

OMÜ Fikrî Sınai Mülkiyet Hakları Kurulu, Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre buluş sahibinin minimum yüzde 33 olan hakkını yüzde 70 olarak belirledi. Bu karar ile birlikte OMÜ öğretim elamanlarının patent ve buluşlara daha çok önem vermesi beklenirken, ticarileşen patent sayısının artması öngörülüyor.

Buluş ve patent başvurularınız için OMÜ-TTO ile irtibata geçebilirsiniz.