OMÜ’de Akademisyenlerin Kariyer Mutluluğu


OMÜ’de Akademisyenlerin Kariyer Mutluluğu

Unvanda Yükselen Akademisyenler Rektör Bilgiç ile Buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrosuna atanan akademisyenler Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile bir araya geldi.

Akademik kariyerlerini doçentlik ve doktor öğretim üyeliği unvanı ile perçinleyen öğretim üyelerini Rektörlük Toplantı Salonu’nda ağırlayan Prof. Dr. Sait Bilgiç, her bir akademisyeni emek ve çalışmalarından ötürü tebrik ederek kendilerine başarılarının devamını diledi.

“Buradaki akademisyen arkadaşlarımız bu noktaya hak ederek geldi”

Buluşmada Rektör Prof. Dr. Bilgiç, terfi eden akademisyenlerden beklentileri olduğunu belirterek “Artık üniversitelerin sadece derslere girip çıkan, akademik hayatlarını sürdürmek için gerekli miktarda yayın yapan akademisyenlerden ziyade, hakikaten yetiştirdiği öğrencilerin tercih edilebilecek bir donanıma sahip olmaları yönünde performans gösteren akademisyenlere ihtiyacı var. Bu akademisyenler aynı zamanda, ürettiği bilgiler ve teknolojiye sundukları katkılarla da mensubu olduğu üniversiteyi diğer üniversitelerle yarışabilir bir noktaya taşımalı. Bu nedenle sizleri tercih ederken bu özelliklere dikkat etmeye çalışıyor ve birimlerimize de bu yönde tembih ve telkinlerde bulunuyoruz; kısacası kriterlerimiz bunlar. Buradaki bütün akademisyen arkadaşlarımız bu noktaya hak ederek geldi. Bundan sonra da sergileyeceğiniz performans, hakkınızı ve liyakatınızı teyit edecek. Sizden beklentilerimiz var zira göstereceğiniz gayret Üniversitemizin başarısını etkileyecektir.” diye konuştu.

Yeni kadrolarına atanan akademisyenlere “dış kaynaklı proje” üretmeleri ve görevlerinde hakkaniyetli olmaları konusunda çağrıda bulunan Rektör Bilgiç, bu tutum ve duruşun; OMÜ’nün gelişmesi ve geleceğine yön vermesi noktasında önemli katkılar sunacağına işaret etti.

Görüşmede öğretim üyelerinin fikir, görüş ve değerlendirmelerine de başvuran Rektör Bilgiç, dile getirilen hususların dikkate alınacağını dile getirdi.

OMÜ’de söz konusu kadrolara atanan akademisyenler ve anabilim dalları:

Doç. Dr. Hülya Gökalp Clarke / Mühendislik Fakültesi Telekomünikasyon Anabilim Dalı Dr.

Öğr. Üyesi Ahmet Dağlı / İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi

Melike Çebi Kılıçoğlu / Samsun Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit Bağcı / Fen Edebiyat Fakültesi Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ercan Türkmen / Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Adıgüzel / Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özer / İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Işıl Alkan / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Erol Doğan / Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uzunkaya / Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kömürcü / Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Oğuz Şahin / Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş / Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Şanlı / Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Alkım / Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe Bilgiç Doğan / Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı