Mustafa Süzen ’in Kaleminden Alışveriş Merkezlerinde Yönetim Sorunları


Samsun Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Mustafa Süzen, tecrübe ve aldığı eğitimlerden yola çıkarak birçok yönetici adayına kılavuz olacak bir kitap hazırladı.

Mustafa Süzen ‘Alışveriş Merkezlerinde Yönetim Sorunları’ adını verdiği kitabında, değişen sosyal alışkanlıklar ve gelişen teknoloji ile hayatımızın bir parçası olan ve zamanla yaşam merkezi olarak anılan alışveriş merkezlerinin yönetiminde karşılaşılan sorunları ortaya koyarak çözüm yöntemlerinin geliştirilmesini amaçlamıştır.

Alışveriş merkezi ile ilgili araştırmalarına 2008 yılında başlayan Mustafa Süzen, yönetici olarak görev yapmaya başladığından bu yana karşılaştığı sorunlara çözüm ararken bu yolda akademik kariyerine de devam etti.

Alışveriş Merkezlerinde Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konusu üzerinde yapmış olduğu araştırmada 52 Alışveriş Merkezi Müdürü anket çalışmasına katılırken, 10 üst düzey yönetici de sorunların çözüme kavuşturulması için görüşlerini ifade etmektedir. Süzen, aynı sektörde görev alan meslektaşları için kitabın rehberlik etmesini temenni ediyor.

Alışveriş Merkezlerinde Yönetim Sorunları’ adlı kitap Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından yayınlanmakta olup, yalnızca AYD ’nin katıldığı faaliyetlerde dağıtılmaktadır.


Diğer Resimler

Mustafa Süzen ’in Kaleminden Alışveriş Merkezlerinde Yönetim Sorunları