Kültür Sanat Coşkusunu Yönetmek Neden Önemli


Kültür Sanat Coşkusunu Yönetmek Neden Önemli

Samsun’a yakışır kültür sanat etkinliklerinin ardı arkası kesilmiyor.

Canik Belediyesinin organizatörlüğünde ciddi bir maliyetle her yıl tekrar ederek gelenekselleşmeye başlayan tematik sempozyumlar Samsun’luluların yoğun ilgisini çekti.

Bu yıl ki sempozyumun konusu; göçtü. Oldukça geniş boyutuyla ele alınan göç sempozyumu uluslararası, iki yüzün üstünde akademik personelin katılımıyla gerçekleşmesi, sempozyumdaki tüm bildiriler kitaplaştırılarak kalıcı eserlere dönüştürülmesi de takdire şayan bir hizmet.

Ancak orada öğrendiğim Samsun’un göçle ilgili gerçeği önemli: Nitelikli insan kaynağı bakımından verdiği aldığından fazla. Yani insan kaynaklarımız nitelik bakımından fakirleşiyor, yetiştirdiklerimizi bir çok nedene bağlı olarak elden kaçırıyoruz.

H. Ford’a atfen bir sözden bahsedilir;” benim bütün fabrikalarım yıkılsa sadece yetişmiş elemanlarımla en kısa zamanda yenisi kurarım.”

Samsun’un geleceğine yatırım yapmak isteyenler yetiştirdiği elemanlarına sahip çıkabilecek istihdam odaklı üretimi ve ürettiğini dünyaya pazarlayacak ekonomik işletmelerin açılmasını sağlamak olmalıdır. Bunu herkes biliyor ama yeterince öne çıkartılmayan bir etken daha var ki, o da yetişen insan kaynaklarının korunması sanat, kültür ve eğitim faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak artmasının önemsenmemesi.

Bu konuda coşkuyla görevini yapan bir DOB onun harika sanatçıları ve bu emeği pazarlayan çok değerli Halkla İlişkiler müdüresi Rabia Ünlü var. Bana operayı sevdiren insan, olağan üstü gayretiyle Samsun’u sanatla buluşturmaya çalışıyor. Ancak bir çiçekle bahar olmaz.
Belediyelerin konservatuarları, Halk Eğitim Merkezleri sanatın bu sessiz devrimine büyük katkısı var.

Sessiz devrim diyorum çünkü benim önyargı duvarlarımı un ufak etti, geçen Notre Dame’ın Kamburu balesini iki saat boyunca büyük keyifle izledim. Bu benim kişisel tarihimde devrimdir, benim için önemli; kimseyi ilgilendirmeyebilir.

Kitapseverlerle yazarları ve kitapları buluşturan TÜYAP Fuarı da Samsunluların kültüre ve okumaya ilgisinin yoğun olduğunu gösteriyor.

Sanatın görünürlüğünü işlevselliğini artırarak halka ulaşmasını sağlamak en başta eğitimle farkındalık düzeyimizi artırmak zorundayız. Bu konuda şehrin tüm bileşenleri ile ortak aklı devreye sokup nitelikli beyin gücümüz için daha yaşanabilir Samsun inşa etmek zorundayız.

Sanat ve kültür seviye atlatan o sihirli dokunuşuyla hepimizin zihin ve gönlüne ulaşabilmesi için herkes elinden geleni yapmalı. Bu açıdan Güzel Sanatlar Fakültesinin şehrin doğasına daha yakın olması, başında Samsun aşığı birinin dekan olması da ayrıca büyük bir şans. Yeterince istifade edebiliyor muyuz tartışılır.

Atatürk’ün ifade ettiği gibi sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından biri kopmuşsa bizim daha nitelikli yaşamak için o damara ihtiyaç olduğu bilinciyle yetiştirilmek zorundayız.