Diyabet Önlenebilir


Diyabet Önlenebilir

Medicalpark Ordu Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Hüseyin Sağlam, “Diyabet yüksek kan şekeriyle seyreden; beyin, kalp, kan damarları, sinir sistemi, böbrekleri de içine alan birçok organı etkileyen ve bu organlarda ciddi hasarlar oluşturabilen, engellenebilir, ötelenebilir önemli bir toplum sağlığı sorunudur.” dedi.

MedicalPark Ordu Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Hüseyin Sağlam, diyabet hastalığının nedenlerini, nasıl korunmamız gerektiğini ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Toplumda giderek görülme sıklığı artan diyabet (şeker) hastalığı; sadece kan şekerinde yükselme ve sadece o kişide görülen bir hastalık olmadığını içinde bulunduğumuz toplumu, ailemizi çok yakından ilgilendiren ve çok hızlı bir şekilde artma gösteren önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna vurgu yaptı. Uzm Dr. Hüseyin Sağlam, “diyabeti çok daha önemsemeli,  daha fazla üzerinde durmalı ve daha çok farkındalık yaratmalıyız.” şeklinde konuştu.

Diyabet sıklığı yüzde 90 arttı

Yapılan araştırmalar sonucunda diyabet hastalığı ile ilgili ilginç sonuçların ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Hüseyin Sağlam, “Bilinen diyabet ve yeni diyabet oranları birbirine yakındır. Bu oran yüzde 45 ile yüzde 55 civarındadır. Diyabet sıklığı erkeklere oranla, kadınlarda hafifçe daha düşük bulunmuş olup, kadın ve erkekler arasında çok anlamlı bir fark görülmemiştir. Bölgesel diyabet prevalansı Kuzey Anadolu’da yüzde 14,5 ile en az, Doğu Anadolu’da ise yüzde 18,2 ile en fazladır. Diyabet farkındalığı Batı Anadolu’da en yüksek, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise en düşüktür. Türkiye’de diyabet 12 sene içerisinde yaklaşık olarak 5 yaş daha erken başlamaktadır. Aynı zamanda erkeklerde açlıkta gizli diyabet, kadınlarda ise toklukta gizli diyabet oranı daha fazladır. Türkiye’de 13 yılda diyabet sıklığı yüzde 90, obezite ise yüzde 44 artmıştır.” dedi.

Açlık Kan Şekeri ölçümü önemli

Bir kişinin diyabetli olup olmadığı Açlık Kan Şekeri (AKŞ) ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yapılarak saptandığını belirten Uzm. Dr. Hüseyin Sağlam, “OGTT’de glikozdan zengin sıvı alındıktan sonra 2 sonraki kan şekeri değeri oldukça önemli bir veridir. Diyabet önlenebilir, ötelenebilir bir hastalıktır. Genel olarak çok su içme çok idrara çıkma kilo kaybı ile kendini gösterir. Bu bulgularla birlikte; en az 8 saatlik bir açlıktan sonra Açlık Kan Şekeri (AKŞ)  126 mg/dl ve üzerinde ise, herhangi bir zamanda bakılan kan şekerinin ve yemekten 2 saat sonraki kan şekerinin (TKŞ) 200mg/dl ve üzerinde bulunmasıyla birlikte 75 gr şeker yüklenerek yapılan testte (Oral Glikoz Tolerans Testi) ikinci saat kan şekerinin 200 mg/dl ve üzerinde bulunması, HbA1c veya halk arasındaki tabirle ortalama kan şekerinin 6,5 ve üzerinde bulunması durumunda diyabet tanısını konur. Gebelerde ise 24’cü haftada sadece 75 gr glikoz ile yapılan yükleme testinde açlık 92, birinci saat 180, ikinci saat 153 mg/dl ve altında olmalı, bu değerlerden herhangi birinde yükseklik gebelik diyabeti tanısını koydurur.” diye konuştu.

Komplikasyonları önleyebilirler

Gizli şeker erken teşhis edilirse diyabeti engellediğini belirten Uzm. Dr. Hüseyin Sağlam, “Açlık kan şekeri 100-125 mg/dl ise açlık gizli şekeri, tokluk kan şekeri 140-199 mg/dl ise tokluk gizli şekerinden söz edilir. Bu bulguları olanlar uygulanacak tedbirlerle şeker hastalığı oluşmasını ve bu dönemde ortaya çıkabilecek komplikasyonları önleyebilirler.” diye belirtti.

Bu belirtilere dikkat edilmeli

Hastalığın ortaya çıkması, risk gruplarının mutlaka doktor kontrollerini yaptırmaları ve şeker hastalığı varlığını araştırmaları oldukça önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Hüseyin Sağlam, belirtileri maddeler halinde sıraladı: Belirtiler ise şöyle:

•             Akrabalarında şeker hastalığı olanlar,

•             Obezite ve  Hipertansiyon hastalığı olanlar

•             Yüksek kolesterol ve Açlık ve tokluk gizli şekeri olanlar

•             Gebelik dönemlerinde şeker hastalığı geçirenler

•             Koroner Arter Hastalığı olanlar

•             Beyin damar hastalığı olanlar

•             Böbrek, karaciğer nakli olanlar

•             Ağız kuruluğu, çok su içme ve sık sık idrara çıkma

•             Sebepsiz zayıflama

•             Sedanter (aktif olmayan) yaşam tarzı

•             İyileşmeyen yara, yaygın kaşıntı,

•             El ve ayaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma

•             Görme bozuklukları

•             Sık kan şekeri düşüklüğü yaşayanlar

•             Kortizonlu ilaçları kullanmak zorunda olanlar

Diyabette bilgi önemli

Diyabet ile yaşam, bir eğitim meselesi olduğunu belirten Uzm. Dr. Hüseyin Sağlam, “İnsanların bu konuda bilgi sahibi olması, hastalığı tanıması, önleme yollarının iyice öğrenilmesi, kişisel hasta eğitimini yanı sıra aile eğitimi, okullarda uygulanacak sağlıklı beslenme, düzenli spor yapabilme ile ilgili uygulamalı eğitim programları düzenli sağlık kontrolleri ile hastalık hakkında farkındalık yaratma ve önleme mümkün olacaktır.” şeklinde sözlerini tamamladı.