YAŞASIN ÖĞRETMENLER!


YAŞASIN ÖĞRETMENLER!

Saygıdeğer okurlarım, çok değerli öğretmenlerim,

24 Kasım 1928'de yayımlanan ‘Millet Mektepleri Talimatnamesi’ gereğince Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Millet Mektepleri Başöğretmeni” unvanı almıştır. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ülkemizde Öğretmen’ler Günü olarak kutlanmaktadır.

Türk milletinin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda çağdaş medeniyetler arasına girebilmesi ve yerini koruması için, öncelikle eğitim ve öğretimin kaliteli, bilimsel yöntemlerle yürütülmesi şarttır. Üretmeyen, milli duyguları harekete geçiremeyen, aynı zamanda kendi kendini tekrarla yetinen ve bunun içinde sürekli gerileyen bir milletin bulunduğumuz coğrafyada varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Bunun için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirecek olan öğretmenlerimiz büyük ve ciddi bir sorumluluğun altındadırlar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde fedakârca, vefakârca ve özverili bir biçimde gayret gösteren öğretmenlerimiz her türlü takdire ve övgüyü fazlasıyla hak ediyorlar.

Mustafa Kemal Atatürk; “milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.” diyerek öğretmenlerin önemine vurgulamıştır.

Öğretmenlerimiz, vatanımızın her yöresinde, her türlü imkânsızlığa ve zorluğa rağmen idealist bir ruhla hizmet etmekte, devletimizin ilim, bilim, irfan meşalesinin öncüleri olarak tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin yeni ufuklar açmak için gayret göstermektedir. Öğretmenlerimizin içinde bulunduğu maddi sorunlar, okullarımızda araç, gereç eksikliği, fiziki imkânsızlıkların çözüme kavuşturulması, Milli Eğitim müfredatının iyileştirilmesi, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde görev için bulunan öğretmenlerimizin can ve mal güvenliklerinin sağlanması, Eğitim fakültelerinden mezun olmuş, devlette görev almak için atama bekleyen sayıları yüz binleri geçen öğretmen adaylarımızın görev almaları, özel okullarda görev alan öğretmenlerimizin de çalışma şartlarının iyileştirilmesi en büyük temennimdir.

Ülkemizin geleceğinin mimarları olan öğretmenlerimiz, mesleklerinin saygınlığına yaraşır, hak ettikleri yaşam şartlarına ulaşmaları, daha başarılı, daha sağlıklı, örfünü, kendini, tarihini bilen, içinde vatan, millet, bayrak, dil, din ve pozitif bilimler sevgisi besleyen nesiller yetiştirilmesine ulvi katkılar sağlayacaktır. Ben de bir öğretmenim ve bununla övünüyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta görevi başında hain saldırılar sonucunda şehit düşen öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan tüm meslektaşlarımın, öğretmenlerimizin bu özel ve anlamlı gününü kutluyor, en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum.