Üst Düzey Yöneticiler Sınıfta Kaldı


Üst Düzey Yöneticiler Sınıfta Kaldı

Assessment Systems, üst düzey yöneticileri günümüz iş dünyasında gerekli olan; Öğrenme Çevikliği, Yenilikçilik, Dayanıklılık ve Değişime Uyum gibi en kritik 4 yetkinlik bazında değerlendirdi. Araştırma sonuçlarına göre; Türk yöneticilerin %34,7’si “Öğrenme Çevikliği” boyutunda beklenen seviyenin altında kaldı. Bununla beraber yöneticilerin %40,4’ü “Yenilikçilik” boyutunda ortalamanın üstünde bir performans sergilerken %46’sı “Dayanıklılık” boyutunda sınıfta kalıyor. “Değişime Uyum” boyutunda ise yöneticilerin sadece %18,9’u ortalamanın üstünde bir performans sergiliyor.

Assessment Systems, Türk iş dünyasındaki üst düzey yöneticilerin değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak (VUCA) iş dünyasına hazır olup olmadıklarını ortaya koyan bir araştırma yayımladı. 248 üst düzey yönetici üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, Saville Consulting tarafından geliştirilmiş olan Wave® Profesyonel Tarzlar Envanteri kullanıldı. Araştırmada, Wave® Profesyonel Tarzlar Envanteri’nin 4 boyutu VUCA dünyasında başarılı olması için gereken yetkinliklerle ilişkilendiriliyor. Bu boyutlar; “Öğrenme Çevikliği”, “Yenilikçilik”, “Dayanıklılık” ve “Değişime Uyum”.

Üst düzey yöneticilerin “Öğrenme Çevikliği” performansları düşük!

“Öğrenme Çevikliği” boyutu yöneticilerin işlerinde uzmanlaşma, öğrenmeye açık olma, sorunlar karşısında pratik yaklaşımlar sergileme ve kavrama becerileriyle ilgili. Araştırma sonuçlarına göre üst düzey yöneticilerin sadece %29,8’i “Öğrenme Çevikliği” boyutunda ortalamanın üstünde yani yüksek ya da çok yüksek bir performans gösteriyor. Buna karşın %34,7’si bu konuda ortalamanın altında yani düşük ya da çok düşük performans sergiliyor.

Yeni fikirler üretmek önemli

“Yenilikçilik” boyutu, yeni fikirler üretme, strateji geliştirme ve fırsatları araştırma yetkinliklerini ölçüyor. Bu boyutta da sonuçlar çok iç açıcı değil. Üst düzey yöneticilerin yalnızca %40,4’ü “Yenilikçilik” boyutunda ortalamanın üstünde bir performans gösterirken yaklaşık %21,8’i bu boyutta ortalamanın altında kalıyor.

“Dayanıklılık” ve “Değişime Uyum”da yöneticiler sınıfta kalıyor

VUCA dünyasında kritik becerilerden bir diğeri de “Dayanıklılık”. Bu boyut, yöneticilerin çatışmaları çözüme kavuşturabilme yeteneğini, soğukkanlılıklarını ve zorlukların üstesinden gelebilme becerilerini kapsıyor. Assessment Systems’ın yaptığı araştırma, üst düzey yöneticilerin bu boyutta zorlandığını gösteriyor. Üst düzey yöneticilerin sadece %13,3’ü ortalama üstünde bir dayanıklılık sergiliyor. %46’sı ise ortalamanın altında yani düşük ya da çok düşük dayanıklılık sergileme eğiliminde. “Değişime Uyum” boyutunda ise pozitif düşünme, değişime adapte olma ve geribildirim isteme gibi özellikler değerlendiriliyor. Burada üst düzey yöneticilerin %18,9’u ortalamanın üstündeyken %39,1’i ortalamanın altında kalıyor.