Türkiye 2053 Projesi Start Aldı


Türkiye 2053 Projesi Start Aldı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından hazırlıkları sürdürülen Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2053 Projesi start aldı. Enerji de 10 stratejik sektör arasında yer alıyor. 

TASAM tarafından Türkiye’de dokuz yıldır sürdürülen “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” Projesi’nin yeni aşaması niteliğindeki “Güç ve Adalet” ana temalı Türkiye 2053 Projesi’nin start aldığı duyuruldu. TASAM’dan yapılan açıklamada, 2005-2006 yıllarında ilgili otoritelerle sayısız sunum ve görüşme gerekmiş olsa da, Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nin 2011 yılı itibariyle devlet ve hükümet politikası hâline dönüştüğü hatırlatıldı. 2023 sürecinin önündeki zihinsel eşik; nicelik hedeflemeleri değil nitelik hedefleri üzerine yoğunlaşılması gerekliliği olarak tanımlanırken “Bu bağlamda şekillenen ve 2023, 2033, 2043 için üç gözden geçirme öngörülen Türkiye 2053 konseptinde Makro Çerçeve, Stratejik Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası” olmak üzere 3 temel başlıkta çalışmaların yürütülmesi öngörülüyor” denildi. 

Türkiye 2053 Güç ve Adalet projesinin Türkiye’yi İstanbul’un fethinin 600. yıldönümünün kutlanacağı 2053 yılı ideallerine taşıyacak vizyon, hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılması gereken stratejiler ile politikaları tartışmaya açacağı belirtildi. 

Türkiye 2053 Projesi’nin makro çerçevesi Yeni Devlet Doğası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik, İç Siyaset, Ekonomi, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Kültür olmak üzere 7 ana tema üzerine inşa ediliyor. Sonuç olarak “siyasi hedeflere” ve başarılmasını sağlayacak “ekonomi politikasına” ulaşılması hedefleniyor.

10 STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖR

Türkiye’yi yeni 2053 hedeflerine taşıyabilecek öncelikli on stratejik lokomotif sektör de belirlendi. Bu sektörler şöyle: 

- Tarım, Gıda ve Hayvancılık

- Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii

- Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum

- Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji

- Finans, Bankacılık ve Kalkınma

- Enerji ve Nükleer Teknoloji

- Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma

- Turizm, Çevre, Şehircilik

- Otomotiv, Lojistik, Ulaşım

- Sağlık ve Sosyal Güvenlik

Stratejik lokomotif sektörlerle ilgili çalışmaların, katılımcı bir süreç inşası olarak ilgili tüm otoritelerle birlikte yürütülmesi öngörülüyor.

HEDEF, “BEN TÜRKİYE’DE YAŞAMAK İSTİYORUM DEDİRTMEK”

Türkiye 2053 kapsamında siyasi, ekonomik ve sektörel hedeflerin uyumu içerisinde makro formülünü üretmiş, güçlü eleştirel düşünce dinamiklerinin ürettiği kesintisiz inovasyonla kamu yönetimi, şirketleri, şehirleri, sosyal ve kültürel dokusu “güç ve adalet” temelinde markalaşmış, insani gelişmişlikte öncü bir ülke olarak tüm dünyada insanların “Ben Türkiye’de Yaşamak İstiyorum” diyebilecekleri bir hayat alanı inşasını hedefliyor. Bu yaklaşımlarla Değerler İnşası çalışmalarının Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler” başlığı altında sürdürülmesi planlanıyor.

Türkiye 2053 “Güç ve Adalet” projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler; kurumların ve halkın katılımı ile ülke sathında uygulamaya yansıyacak bir “gelecek vizyonu” tartışması başlatmayı, yerel ve kurumsal inisiyatifleri harekete teşvik etmeyi ve ülkenin “insan kaynağına dayalı kalkınma modeli” gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. 

Kaynak: enerjigunlugu.net