OMÜ Vakfı Koleji’nde Robotik Devri Başlıyor


OMÜ Vakfı Koleji’nde Robotik Devri Başlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜÇEM) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji arasında “OMÜÇEM ve OMÜ Vakfı Koleji İş Birliği Protokolü”, düzenlenen törenle imzalandı.

İş birliği protokolünün OMÜÇEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan ve OMÜ Vakfı Koleji Müdürü Mustafa Kurt’un tarafından imzalandığı törene; OMÜÇEM Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyeleri Polat Şendurur ve Yüksel Gündüz de katıldı.

 “Robotik Kodlama ve Yazılım Geliştirme” konusunda çalışmalarla başlayacak ve birçok projeyi içeren protokol kapsamında,  OMÜ Vakfı Koleji öğrencilerine robotik kodlama eğitimi, Scracth, mBlock dersleri verilerek öğrencilerin mBot uygulamaları geliştirilecek.
Robotik ve kodlamanın, birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıktığını ifade eden proje yetkilileri; bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanı olduğunu vurguladı. Yetkililer ayrıca uygulamaların belli koşullara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için de birçok mühendislik dalının bir arada çalışması gerektiğini belirtti.