OKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi


OKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Mayıs ayı toplantısı, 10 Mayıs 2016 tarihinde Çorum Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KARA’nın başkanlığında, Amasya Valisi İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN’in ev sahipliğinde, Tokat Valisi Cevdet CAN ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Amasya’da gerçekleştirildi.

Bölgede başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer sosyal, ekonomik aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirilerek bölgenin gelişmesini sağlamak ve bu gelişimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekte olan kalkınma ajansının doğrudan yürütülen projelerle veya ajansın mali destekleriyle uygulanan KOBİ projeleri ile özel sektörün desteklenmesi çalışmalarına devam ettiğini, aynı şekilde ajansın mali katkılarıyla belediyelerin ve il özel idarelerinin turizm ve çevre altyapısının geliştirilmesi için desteklenmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da çeşitli alt yapı projeleri, kümelenme, lojistik, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve dezavantajlılara yönelik altyapı geliştirme projeleri gibi konulardaki faaliyet ve projelerin desteklenmesinin sürdürüldüğünü belirten Vali Ahmet Kara, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 21 Aralık 2015 tarihinde kamuoyuna duyurulan ‘Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı’ ve ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’ için yapılan proje başvurularının değerlendirme süreci ajans mevzuatına uygun şekilde devam etmektedir. Değerlendirme sürecinin Haziran ayında yapılacak Yönetim Kurulumuzda sonuçlandırılarak desteklenecek projelerin açıklanması planlanmaktadır” dedi.

Toplantıda mali destek programlarının uygulama süreçleri hakkında bilgi sunulması ve program ilerleme raporlarının görüşülmesi, doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek uygulamaları hakkında bilgi sunulması, güdümlü proje destekleri çalışmalarının görüşülmesi, yatırım destek ofislerinin çalışmaları hakkında bilgi sunulması, ajansın aylık bilançosu hakkında bilgi sunulması, Amasya’da yürütülen UNESCO kültür mirasının korunması çalışmalarına OKA tarafından teknik ve finansman desteği verilmesi hususunun görüşülmesi ve EMITT Fuarı’na katılım hususunun görüşülmesi konularının görüşülerek karara bağlandığı vurgulandı