Mide İlacı Kullanımına Dikkat


Mide İlacı Kullanımına Dikkat

Büyük Anadolu Hastaneleri Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta, yapılan bir araştırmayı örnek göstererek, mide ilaçları kullanımı ile alerji ilişkisine dikkat çekti.

Nature Communications'da yayınlanan, Galateja Jordakieva ve arkadaşlarının Viyana Tıp Fakültesi’nde yaptığı geçmişe yönelik bir çalışmada; mide asidi inhibe edici ilaçlar alan hastalarda alerji gelişme riskinin  daha yüksek olduğunu ortaya çıkardıklarını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta, yapılan araştırma da ayrıca; "Etkinlikleri ve olumlu güvenlik profillerinden dolayı, doktorlar proton pompası inhibitörleri gibi birçok mide ilacını çoğunlukla reçete ettiği ve hastalar da  bu ilaçların reçetesiz kullanılabilirliği nedeniyle bunları aşırı kullanıyorlar.

Bunu takiben, artan sayıda çalışma, uzun süreli kullanım ve bu ilaçların aşırı kullanımı ile ilişkili ciddi yan tesirler ortaya koymuştur. Bunlar; mineral düşüklükleri, osteoporotik kırık riski, Clostridium difficile veya diğer barsak  enfeksiyonları  ve zatürree riskini içeriyor.

Jordakieva ve meslektaşları, gastrik asit inhibitörlerinin reçete edilmesinden sonra, hastaların anti-alerjik ilaç kullanımlarını araştırmak için geçmişe yönelik kayıtları inceleyerek bir çalışma  yürüttüler.

2009-2013 yılları arasında Avusturya'da , 8,3 milyon insanın (nüfusun yaklaşık% 97'si) sağlık sigortası kayıtlarını  incelediler. Reçeteli gastrik asit inhibitörleri olan hastaların, daha sonra anti-alerjik bir ilaç  alma ihtimalinin mide ilacı kullanmayanlara göre neredeyse iki katıydı .Her yıl altı doza kadar gastrik asit inhibitörü, bir anti-alerjik ilaç reçete edilme şansı ile ilişkiliydi.

Bu sonuçlar, mide ilaçlarının göründüğü kadar masum olmadığını gösteriyor ve mineral düşüklüğü, barsak enfeksiyonu, zatürre risk artışı yanında alerji risk artışı ile de  ilişkili olduğuna  işaret ediyor." diyerek araştırma da da ortaya koyulan mide ilacı kullanıma dikkat çekiyor.

Mide ilacının kullanımı doktor muayenesinin ardından tanı ve tedavisi yapıldıktan sonra kişinin durumuna göre verilmesi gerektiğini söyleyen Dahiliye Uzmanı Dr. Gonca Aylin Tuhta, yanlış ilaç kullanımının yukarıdaki araştırmada olduğu gibi bir çok sağlık sorununu da beraberde getireceği uyarısında bulunuyor.