İnme (Felç) Riskini Kontrol Altına Alın


İnme (Felç) Riskini Kontrol Altına Alın

İnme,  beyni besleyen damarların tıkanması ya da kanamasına bağlı olarak  beynin etkilenen bölgesiyle ilintili,  şiddetiyle orantılı, muayene bulgusu ve vücut fonksiyon kaybına yol açan hastalık tablosudur. İnme isminin konulması  ani gelişmesi, hiç beklenmedik hasarlara yol açmasından dolayı verilmiştir. VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Ömer Faruk Akkaya biz inmeyi;  tıkayıcı ya da damar tıkanmasına bağlı olan iskemik inme ve kanamaya bağlı olan kanayıcı beyin damar hastalığı olarak değerlendiriyoruz diyerek önemli bilgiler paylaştı.

 Tıkayıcı beyin damar hastalıklarının  yani iskemik beyin damar hastalıklarının  genelde hastaların % 85- 90 gibi büyük bir oranını oluşturduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Uzm.Dr.Faruk Akkaya,  kanayıcı damar hastalıklarının ise % 10, 15 gibi bir grubu oluşturduğunu söyledi. Uzm.Dr.Akkaya konuya dair şu bilgileri verdi.

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI NEDEN OLUŞUR?

 Tıkayıcı beyin damar hastalıklarının özellikle neden oluyor sorusunun cevabını bulmak adına, niye insanların beyinlerinde damar tıkanıklığı olurda böyle bir inme gelişir sorusu sorulabilir.  Bu durum beyin damarlarına pıhtı atılması ki- ya kalp kökenlidir ( kalpteki kapaklardaki kalp dokusundaki hasara bağlı olarak veya ritim bozukluğuna bağlı olarak oluşan pıhtıların şah damar yoluyla) ya da büyük damarlardan (aort ya da şah damar gibi) atılan pıhtıların,  beyin damarlarını tıkaması ve beyinle ilgili bölgelerde hasarlar oluşturması nedeni ile ortaya çıkabilir. Pıhtı atmasının dışında birde,  damar sertliği dediğimiz kolesterol, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ile ilintili damarlardaki bozulmanın üstüne gelişen plaklar damarı olabildiğince daraltmakta, bozmakta ve seneler içerisinde ilerleyici beyin kan akımını bozarak ve bu bölgeden atılan pıhtılarla da ya da kendisi bu bölgeyi tıkayarak beyin damar hastalıklarının oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca hızlı tansiyon düşmesi, ani kalp durmaları, solunum durmaları, ya da pıhtılaşmayı sağlayan kandaki sistem bozuklıkları, bazen de  kanser hastalarımızda da farklı mekanizmalarla  da ortaya çıkabilir ve beyinde tıkayıcı beyin damar hastalıklarına neden olabilir.

İkinci olarak  daha az sıklıkta gördüğümüz kanayıcı beyin damar hastalıklarıdır. Kanayıcı BDH yüksek  tansiyon, beyin  damarlarında ki anomallikler (anevrizma, AVM) , travma, pıhtılaşma bozucu ilaçların kontrolsüz  kullanılması beyin kanamalarına neden olabilmektedir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Beyin aldığımız nefese, ayakta durmamıza, yaşamsal faaliyetlerin hepsini organize eden ana organdır. İnsanı insan yapan tüm değerlerimiz beyinle ilintilidir. Hangi bölgede etkilenme oluyorsa ona ilişkin olarak ta beyindeki hasarlanan yere bağlı olarak görme, konuşma, yutma, sağ ya da sol taraf güçsüzlükleri, duyu kaybı, denge bozukluğu ve hatta ölüme kadar yol açan bir duruma neden olmaktadır.

İnme hastalarına 10-15 yıl öncesine kadar akut tedavisi yani erken dönem tedavisinde daha çok koruyucu standart  tedaviler uygulanırken, beyin hücrelerinin hassas ve oksijensizliğe fazla dayanamaması nedeniyle hızlı ve etkili tedaviler geliştirilmesi gerekliliğine  neden olmuştur. Son 10-15 yıldır Dünya’da pıhtı eritici tedavi beyin damar hastalıkları içinde kullanılmaya başlandı. Bu tedavi yöntemlerinin acil pratiklerine girmesi ile de kalıcı hasarlara yol açan bu durum önlenebilir hale geldi. Pıhtı eritici tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda kasıktan girilerek yapılan anjıo ile pıhtının uzaklaştırılması da bir diğer tedavi yoludur. Bu tedavilerin yapılabilmesi için ilk 4-6 saat içinde tedavileri yapabilecek merkezlere ulaşılması gerekmektedir .6 saatin dışında bu tedaviler ne yazıkki yapılsa bile kısmi yada hiç sonuç vermemektedir .