Habere Ulaşmanın En Kolay Yolu; İnternet Gazeteciliği


Habere Ulaşmanın En Kolay Yolu; İnternet Gazeteciliği

20. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan internetin, bir iletişim aracı olarak tüm dünyayı çevrelediği, hayatımızın hemen her alanına girecek şekilde yaygınlaştığını görüyoruz.

Özellikle son yıllarda, bilgiye ulaşma, bilgiyi yayma, kısaca iletişim konusunda sağladığı imkânlar ve getirdiği kolaylıklar, bu yeni teknolojiyi habercilik sektörü için de vazgeçilmez bir araç haline getirmiştir.

İnternetin günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi gazetecilik mesleğinde de gücünü hissettiriyor.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve internetin sunduğu imkânlar beraberinde gazetecilik değişime uğramış ve yeni bir gazetecilik türü olan internet gazeteciliği ortaya çıkmıştır.

Son yıllarda Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet gazeteciliğinin çok geliştiğini görüyoruz.

İnternet kullanımının yaygınlaşması, sosyal medya, iletişim konusunda sağladığı imkânlar ve getirdiği kolaylıklar sonucu internet gazeteciliği ortaya çıkmış habere ulaşmanın en kolay yolu yapmıştır.

İnternet gazeteciliği, kişilerin haber alma, gazetelerin ise haber iletmelerinin daha kolay ve ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.

İnternet gazetelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte habere ulaşım bilgisayar ve telefon ekranına taşınmıştır.

Okuyucular sosyal medya hesaplarından internet gazetelerini takip ederek haber okuma habere daha çabuk ulaşırken internet gazeteleri de haberlerini geniş kitlelere ulaştırmak için sosyal medyayı yoğun bir biçimde kullanmaya başlamıştır.

Gelişen iletişim teknolojilerinden yararlanarak yayınlarını biçimlendiren internet gazeteleri, bugün gelinen noktada farklı biçim ve özgün içerikleriyle kitle iletişim araçları arasında yerini almıştır.

İnternet gazeteciliğinin Türkiye’de geldiği yer başarılı bir noktada olup daha da gelişeceği görülmektedir. Ben de bu mesleği icra eden biri olarak bundan büyük bir mutluluk duyuyorum.