Danıştay, ‘’Parkomat Uygulaması Yasaldır’’ Dedi


Danıştay, ‘’Parkomat Uygulaması Yasaldır’’ Dedi

Parktek Genel Müdürü Ömer GÜRCAN düzenlediği basın toplantısında ‘’Her zaman yaptığımız işin yasal olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin kanundan aldığı yetki ile park alanlarını belirlediğini, hukuksuz iş yapılmadığını ifade ettik. Sonuç olarak tüm bu izahlarımızda haklı çıktığımızı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/3786 E. – 2018/1912 K. Sayılı kararı ile de görüyoruz. Oybirliği ile verilen kararda açıkça parkomat uygulamasının Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ndan alınan yetki ile yapıldığı, hukuka aykırı halin söz konusu olmadığı izah edilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan gelen karar beklediğimiz bir sonuçtu. Zira, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinde Büyükşehir Belediyesine karayolu, yol cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek veya kiraya vermek.. yetkisi verilmiştir. Yine Yasa’nın 9. Maddesinde de Büyükşehir Belediyesi’ne verilen bu yetkilerin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kullanılacağı ifade edilmiştir. Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu kararında da açıkça ifade edildiği gibi Kanun ile verilen bu yetki çerçevesinde park yerleri ve parkomat alanlarının açılması ve çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Parkomat uygulaması yasaldır.’Dedi.

PARKTEK GENEL MÜDÜRÜ ÖMER GÜRCAN ‘’SAMSUN HALKINI YANILTTILAR’’DEDİ

Parktek Genel Müdürü Ömer GÜRCAN sözlerine ‘’Parkomat uygulamasının Yasalara uygun olduğunu anlatmamıza, Parktek hakkında 2015 yılında Danıştay 8. Dairesi tarafından uygulamanın yasal olduğu yönünde verilen karara, diğer kazanılmış davalarımıza rağmen tüm tartışmalara devam edilmiştir. Uygulamanın yasal olduğunu kabul etmek istemeyen bazı avukatlar, bazı basın mensupları sürekli aleyhimizde çalışarak Samsun Halkını yanıltmış, yanlış yönlendirmiştir. Bu süreçte lehimize olan tüm yargı kararlarını hiçe saymışlar ‘’Parkomat yasal değil, ödemeyin, itiraz edin.’’ Diyerek demeçler vermişlerdir. Vatandaşı yanıltarak borca itiraz ettirmiş, borcun 2-3 katını ödemek zorunda bırakmışlardır. Şimdi Samsun halkına bunun hesabını nasıl vereceklerdir’’ diyerek devam etti.