Boyunda Kanal Darlığı ( Servikal Dar Kanal)


Boyunda Kanal Darlığı ( Servikal Dar Kanal)

VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Uzm.Dr.Ayşegül Başar “Boyunda Dar Kanal”  hakkında bilgilendirdi.

Servikal myelopati ve servikal radikülopati nedir?

Uzm.Dr.Başar,”Servikal myelopati, boyun bölgesinde omuriliğin baskıya uğraması sonucu gelişen üst ve alt ekstremitelerde (uzuvlar) işlev kaybını ifade eder. Servikal radikülopati, boyundaki spinal sinir kökünün tahrişi veya basısı sonucunda kolları belirli bir bölgesinde meydana gelen işlev kaybıdır.Bu problemler boyun fıtığına bağlı olabileceği gibi, romatizmal hastalıklara bağlı olarak da uzun sürede gelişebilir. Uzun süredir devam eden boyun hareket kısıtlılığı, herhangi bir kaza, veya düşme sonrasında oluşan boyundaki şekil bozukluğuna bağlı oluşan kireçlenmeler, uzun süreçte boyunda kanal darlığına neden olabilir. “ dedi.

Servikal myelopatinin belirtileri nelerdir?

Belirtileri konusunda,”Boyunda uzun zamandır devam eden ağrı, boyun hareketlerinde kısıtlılık ile başlayan boyundaki kanal darlığı birçok hastada, zaman içinde artarak ilerler. Boyun, sırt ve kollarda şiddetli ağrı, uyuşma, çabuk yorulma ve halsizlikler oluşabilir. Ellerin çalışma şeklinde hafif değişikliklere neden olabilir. Hastalar el becerilerinin azaldığını, eşyaları daha sık olarak düşürdüklerini, gömlek düğmelerini eskisi kadar kolayca bağlayamadıklarını ya da yazılarının eskiye göre daha kötü olduğunu fark edebilirler. Denge kaybı meydana gelebilir ve yürürken eşyalara tutunma ihtiyacı oluşturabilir. Yürüme de gözle görülür derecede dengesizlikler olabilir. İleri derecede olan hastalarda , kol ve bacaklarda ileri derecede kuvvetsizlik ve hissizlik meydana gelebilir. “ diye konuştu.

Servikal myelopati ve servikal radikülopatide tanı nasıl konur?

Dr.Başar hastalığın tanısı ile ilgili,”Boyun, kol ya da bacaklarınızdaki şikâyetlerde bir ilerleme, güçsüzlük, gece devam eden ağrı olur ve aile hekiminiz bunun boyun omurlarından kaynaklandığını düşünürse, eğer kollarınızdan birinde kısa bir gözlem süresinden sonra hala geçmeyen bir uyuşukluk ya da kuvvetsizlik varsa mutlaka fizik tedavi hekimine gitmeniz gerekir.Şikayetlerinizin nasıl başladığını ve nasıl ilerlediği, ne zamandır devam ettiği önemlidir.Boynunuzun, ayrıca kol ve bacaklarınızdaki sinirlerin işlevine yönelik bir fizik muayene, dengenizi kontrolü, kas gücü ve refleks muayenesi önemlidir. Durumunuzun değerlendirilmesi için sizden röntgen istenebilir. Bazı hastalarda disk boşlukları ya da faset eklemlerde dejeneratif değişikliğe ait bulgular bu filmlerde görülebilir. Manyetik rezonans görüntüleme de (MR) istenebilir. MR, omurilik ya da sinir köklerinin üzerinde bası olasılığı olan dokuların görülmesini sağlar.Elektromyogram (EMG) ve sinir ileti incelemeleri servikal radikülopati (boyun köklerine bağlı rahatsızlık) ile karpal tünel gibi kol ve önkoldaki diğer sinir hastalıklarını birbirinden ayırmaya yardımcı olur. “ ifadesinde bulundu.

Servikal myelopati ve servikal radikülopatide tedavi süreci nasıldır?

Uzm.Dr.Ayşegül Başar tedavi süreci için,”Boyunda dar kanalı olan hastaların çoğu ilk başta medikal tedavi ve fizik tedavi ile tedavi edilirler. Aktivite değişiklikleri arasında bilgisayarınızın yüksekliğinin ya da iş yerindeki sandalyenizin yüksekliğini değiştirmek gibi basit önlemler bulunur. Ağrılı bölgeye sıcak uygulamanızı önerebilir. Bunun yanı sıra reçetesiz alınan ağrı kesiciler de önerebilir. Ancak, her ilacın aşırı kullanıldığı takdirde bir yan etkisinin olabileceği akılda tutulmalıdır. Uzun süreli yatak istirahati genellikle kondisyon kaybına neden olabileceği için tavsiye edilmez. Bu tedbirler ile ağrısı geçmeyen hastalarda, anti-infalamatuar ilaçlar, kas gevşeticileri ya da narkotik ağrı kesiciler gibi daha kuvvetli ilaçların kullanımı kısa bir süre için gerekebilir.Fizik tedavi, rehabilitasyon sürecinin önemli bir parçasıdır. Fizik tedavide, vücut işlevleriniz değerlendirilerek size doğru ergonomi konusunda bilgi verilecek, ayrıca germe ve esneklik için bir program başlanacaktır. Öncelikle fizik tedavi programında hastanın ağrısının azaltılması amacı ile derin ısıtıcılar, ağrı kesici akımlar, masaj, lazer tedavileri, traksiyon, ve manuel tedaviler uygulanmaktadır. “ dedi.