Beyaz Eşya ve Elektronikte Taksit Sayısı Artırıldı


Beyaz Eşya ve Elektronikte Taksit Sayısı Artırıldı

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, 22.06.2019 tarih ve 30809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle bazı eşyaların satışında uygulanan taksit sayıları yeniden düzenlendi.

Yönetmelik değişikliğine göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev eşyaları ile mobilya satışlarında taksit sayısı 18 aya çıkarıldı.

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki süre; video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır.

(3) Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi dört ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.