65. Hükümet Güvenoyu Aldı


65. Hükümet Güvenoyu Aldı

AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet, güvenoyu aldı.

TBMM Genel Kurulunda, birleşimi yöneten Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve grup başkanvekillerinin kısa konuşmaların ardından gündeme geçildi.

Genel Kurulda, 65. Hükümet'in güvenoylaması, TBMM İçtüzüğü uyarınca açık oylama şeklinde yapıldı. Açık oylamanın elektronik sistemle yapılması kabul edildi.

Kahraman, oylama için 5 dakika süre verdi. İsmail Kahraman, sisteme giremeyenlerin Başkanlık Divanına oy pusulası göndermelerini istedi.

65. Hükümet'in güvenoylamasına 453 milletvekili katıldı. 65. Hükümet; 138 ret oyuna karşılık, 315 oyla güvenoyu aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, oylamanın ardından teşekkür konuşması yaptı.

Kaynak: akparti.org.tr