Menisküs Yırtıklarının Belirtileri Ve Tedavi Seçenekleri


Menisküs Yırtıklarının Belirtileri Ve Tedavi Seçenekleri

Günümüzde hızlanan yaşam döngüsü ile birlikte spor faaliyetleri ve egzersizlere ilgi arttıkça, diz eklem yaralanmaları da her yaştaki insanlarda görülmeye başladı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nden Doç.Dr.Murat Erdoğan anatomik olarak, diz ekleminin vücuttaki en büyük eklem olduğunu ve üç kemikten oluştuğunu belirterek, önemli bilgiler paylaştı.

Diz eklemi üst bölümde uyluk (femur) kemiği, altta bacak (tibia) kemiği ve önde diz kapağı (patella) kemiğinden oluşmaktadır. Diz ekleminin fleksiyon ve ekstansiyon hareketi ile birlikte, rotasyon hareketine izin veren bir yapıya sahip olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nden Doç.Dr.Murat Erdoğan,eklem yüzlerinin birbirleri ile ilgili uyumu, ligamentler ve menisküsler ile güçlendirilmiştir“ dedi. Doç.Dr.Erdoğan, konuya dair şu bilgileri verdi;

Menisküs Yırtıklarının Belirtileri Nelerdir?

Menisküs yırtıklarının tamamına yakınında ağrı, şişlik ve kitlenme gibi üç ana belirti vardır. Ağrı en önemli belirtidir ve sıklıkla yırtık olan menisküs tarafında ve eklem hizasında olur. Merdivenden inip-çıkarken ve çömelirken ağrının şiddetinde artma olur. Kilitlenme ise yırtık olan menisküs parçasının eklem aralığına sıkışması ile olur ve bükülen diz açılmakta zorlanır. Menisküs yırtığını takiben, dizde sıvı birikmesi de olur. Hasta bunu, dizinde şişme ve dolgunluk hissi olarak algılar.

Menisküs yırtıklarında tedavi seçenekleri nelerdir?

Konservatif tedavi:

Akut bir diz travması sonrası tanı konulana kadar ilk tedavi konservatif olmalıdır.Öncelikle diz eklemi istirahata alınır. Medikal olarak anti enflamatuvar ve analjezik ilaçlar verilir. Akut belirtilerin azalmasından sonra diz eklemi dikkatlice muayene edilir ve bulgulara göre tedavisinin gidişi saptanır. Bundan sonraki aşamada dizde lokalize palpasyon ağrısı devam ediyor; ancak bağ sistemi sağlamsa kitlenme ve şişme yoksa konservatif tedaviye devam edilir. Dize elastik bandaj veya dizlik uygulanır. Bu süre zarfında hastanın sportif aktivitelerine ara vermesi söylenir ve quadriceps kas egzersizlerine devam edilerek hasta izlenir.

Cerrahi Tedavi:

İlk tedaviyi takiben, tekrarlayıcı ağrı ve süregelen effüzyonlar ve de kilitlenme gibi şikayetler günlük yaşamı engellemeye devam ediyorsa cerrahi tedavi düşünülmelidir. Cerrahi tedavide amaç mümkün olduğunca menisküslerin korunmasını hedeflemelidir. Menisküslerin yırtık kısmının cerrahi olarak çıkarılmasını hedefleyen menisektomiler yalnız yırtık parçanın çıkarılması şeklinde yapılmalıdır.

2-) Menisküslerin dış kısmında oluşan yırtıklarda ise menisküsün yırtık kısmı çıkarımaz ve yırtık kısım dikişler tespit edilir.

Artroskopi:

Artroskopi tüm dünyada büyük eklem yaralanmalarının tanı ve tedavilerinde çok sık kullanılan bir yöntemdir. Hastaya zarar vermeyen minor bir cerrahi girişimdir. Artroskopi teknik olarak çok küçük ameliyat kesileri yardımıyla eklem içerisine yerleştirilen kurşun kalemden daha ince aletler ve fiberoptik bir kamera yardımıyla monitör ekranından eklem içerisinin net bir şekilde görüntülenmesi esasına dayanır. Küçük cerrahi kesilerle yapıldığından ve sağlıklı yapılara bir zarar verilmediğinden, hastalarımız artroskopi sonrası çok kısa sürede eski işlerine ve aktivitelerine dönebilmektedir. Hastaların büyük çoğunluğu aynı gün içinde taburcu edilebilmekte ve sağlıklarına kavuşabilmektedirler.