Kızılırmak Deltasının Üç Beyaz Güzeli


Kızılırmak Deltasının Üç Beyaz Güzeli

   Kızılırmak Deltası Çalışma Grubunun haftalık toplantısında Delta’daki bitki türlerinin korunması ile ilgili konu gündeme alındı.

   Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesinden katılan Doç Dr. Hasan KORKMAZ “Kızılırmak Deltasında 3 Beyaz” adlı proje ve Dr. Hasan AKAY’da deltada çeltik üretimine ilişkin sunum yaptılar.

   Toplantı, Ondokuzmayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kemal AYAN, Dr. Hasan AKAY, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Aysel ALTAY, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünden Muzaffer ÇELİK, Büyükşehir Belediyesinden Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK ve ilgili daire amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

    Doç. Dr. Hasan KORKMAZ, proje sunumunda verdiği bilgilerde Kızılırmak deltası’nda  84 familya ve 344 cinse bağlı 561 bitki türünün varlığının tespit edildiğini belirterek, “Bu türlerin 3 tanesi eğrelti, 2 tanesi açık tohumlu (Gymnospermae), 556 tanesi kapalı tohumlu (Angiospermae) dir. Angiospermae taksonlarının 454 tanesi iki çenekli (Dicotyledonae), 107 tanesi bir çenekli (Monocotyledonae) içinde yer almaktadır. Yürütülecek çalışmalarda hedefimiz; korumacı ve duyarlı insan faaliyetlerini geliştirerek, farkındalık yaratmak ve türler üzerindeki tehdit ve baskıları ortadan kaldırmaktır. Ayrıca Kızılırmak Delta'sındaki kardelen, göl soğanı ve kum zambağı türlerinin populasyon ve habitatlarının korunmasını sağlamak için, farkındalık ve kamuoyu oluşturma faaliyetleri ile birlikte, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı uygulamalarını yaymaya yönelik çalışmalar yapmaktır.” Diye konuştu.

   Yöre halkında farkındalık yaratmak istediklerini ifade eden Korkmaz, sunumunda şu bilgileri aktardı; “Yerel halk ve ziyaretçilere tanıtım yapmak, tanıtım ve medya unsurlarını oluşturarak, halkın bilgi ve bilinç seviyesini artırmak, Deltanın resmi kurumlarca izlenmesini ve yörenin korunması ile ilgili mevzuatın titizlikle uygulanmasını sağlamak gerekmektedir. Konunun tarafı olan resmi kurumlar ile çevreci Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirlikleri sağlanarak türlerin korunmasına ve kullanım dengesini sağlamaya yönelik faaliyetlerle, yöre halkının daha fazla istifadesi için üretim tekniklerinin ve desteklerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Yörede yaygın tarım modelini iyileştirmeye yönelik aktiviteler yapmak, yasal mevzuatlara göre bu türlerin Deltadaki üretimini sağlamak, Deltanın botanik değerlerini öne çıkarmak, türlerin tohumlarıyla, neslinin devam etmesini sağlamak yöre ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.”

    Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK da delta da bugüne kadar genel olarak kuşlarla ilgili konulara daha çok ağırlık verdiklerini dile getirerek, “Ancak, Deltadaki diğer habitatların korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bildiğimizden, bugünkü toplantının konusunu bitki ve tarımsal üretime ayırdık. Deltada tarımsal üretim vazgeçilmezdir. Ancak, tarımsal üretim ile Deltadaki habitatın birbirine zarar vermeyecek şekilde, nasıl bir yönetimin izlenmesi, tedbirlerin alınması konusunda yön haritasını çizmek gereklidir ve biz toplantı gurubu olarak fiziki mekana yansıyacak çalışmaların başlangıcını bugün yaptık. Doğayı canlandırıp koruyacağız,  örneğin kaçak yapılaşma ile kumsalda yok edilen kum zambakların Deltada yeniden yerini almasını sağlamak gibi.” Şeklinde konuştu.