21.YY KARİYER DÜNYASINDA ARANAN NİTELİKLER


21.YY KARİYER DÜNYASINDA ARANAN NİTELİKLER

UYARLAYARAK PROBLEM ÇÖZME

 Problemlere yaratıcı yöntemlerle yaklaşan çok yönlü bireyler.

 İŞBİRLİKÇİ İLETİŞİM

 Kendini etkili bir şekilde ifade eden ve tüm dünyadaki insanlarla çalışabilecek küresel düşünürler.

 DİJİTAL AKICI ANLATIM

Gündelik çalışmalarında teknik ve dijital medya becerilerini kullanan, teknoloji meraklısı çalışanlar.
21. Yüz yılın başarı hikâyelerinin temel nitelikleri hızla değişebilen nitelikte olsa da en az bu yirmi yıllık dönemde değişmeyecek nitelikleri yukarıda sıraladık.

Bu ortak esaslar doğrultusunda üretici vizyon kazandıramadığımız kuşaklar kayıp kuşak olmanın ötesinde ekonomik anlamda varlığımızı da tehdit edecek sosyal olaylara açık bir topluma dönüşmemizi hızlandıracaktır.

Üretim yaparak gerçek kurtarıcılar olmak yerine tüketim yaparak sanal kurtarıcılar olarak sosyal medyanın kuru kalabalıklarına dönüşeceğiz.

Dikiş makinesinin mucidi rüyasında bir yerlinin attığı mızrağın ucunun delik oluşundan ilhamla dikiş iğnesini yapabildi de icadı işe yarar hale geldi. Newton’un elma hikâyesi de, bilişim çağının lokomotifi bilgisayarın da hızla evrimleşmesi akıllı telefona dönüşmesi aynı uyarlama becerisine dayanır.

Yeter ki beyinler basmakalıp önyargıların istilasından kurtarılsın. Araştırmacı kâşif olma azmi, yenilikçi problem çözme becerisi uyarlama becerimizi besleyen alt başlıklar olarak çocuklarımıza kazandırılmalı.

İkinci en önemli beceri olarak vurgulanan işbirlikçi iletişim becerisi açısından medeniyetler köprüsü Anadolu’da bulunuyor olmak, tarihin adeta çivisi bir milletin çocukları olarak kendimizi dünyaya daha güçlü ifade edecek özgüven özsaygımızın kaynağı olarak yeter. Yeter ki çok çalışarak kuru bir övünmenin ötesine geçelim.

İdil Biretlerin, Leyla Gencerlerin, Aziz Sencarların, Halil İnalcıkların, Muhtar Kentlerin yetiştiği bu topraklardan neden Steve Jopslar Elan Masklar yetişmesin?

İçi boş diploma ve para eksenli hedeflerle yetinmenin ötesinde alanında ekol olmaya azimli çiftçi, işçi, çöpçü, terzi, pastacı, aşçı, tamirci, doktor, avukat, mimar, mühendis vs. yetiştirmekten vaz geçemeyiz.

Ekip çalışmasından uzak bencil, yetenek budayıcı otoriter hiyerarşi çoktan terkedildi. Buna zorlayan ana baba modelinden eğitimden uzak durmalıyız. Üsten bakan yeteneksizlerin yetenek katliamına seyirci kalamayız.

 Yenilikleri takibimiz sabote ediliyor, Tanzimat’tan beri böyle. Atatürk’ün hamleleri dogmatik batıcı aydın tarafından halkı “anlamaz, gerici” etiketleri ile yaftalayarak sabote edildiği gibi bugün de zamanın ruhundan uzak eğitim hamleleriyle dijital çağı doğru okuyamıyoruz.

Umudumuz, bugüne kadar gerçek eğitimci ruhundan uzak bakanlarca yönetilen Milli Eğitimimizde Ziya hoca bakalım ne kadar yaşatılır?

Yaratıcı iletişimcilerle milli benliğimizden uzaklaşmadan, evrensel alanın sağlam aktörleri arasına girmeliyiz. Bu da medeniyete katma değeri yüksek işlerin altına imza atmanın yolu çok yönlü okumalarıyla kâşif ruhlu kurgulama yetkinliği olan insan kaynaklarımızı artırarak mümkün olacaktır.

Milli benliğimizi yitirmeden diyorum yoksa Tanzimatçıların düştüğü ya da düşürüldüğü özüne saygı duymadan batının ayran gönüllü hayranı olmaktan öteye geçememe hatasını yenilemiş oluruz.

İlber Ortaylı’nın da ifade ettiği yeteneği esas alan elit anlayışımızla diplomaların içini doldurmak sorunlarımıza gerçekçi musır medeniyetler ölçeğinde çözümler üretecek lider insanlar yetiştirmek zorundayız.  Yoksa sayın Bakanın da söylediği gibi eğitim sistemi işletilemeyecektir. Çünkü sistemin yakıtı yetenektir hedefi yetenekler yetiştirmektir.

Hiçbir yetenek yeteneksiz elinde yetiştiği görülmüş müdür?